Extrainsatt årsmöte

Ärade medlem,

Nu har det gått ett tag sedan årsmötet och nya utmaningar står framför oss. När äntligen våra stadgar uppdagades visade det sig att vi var ”anslutna” till ett förbund som inte finns, och att vi behöver fler medlemmar i styrelsen.

Vi behöver två nya suppleanter, eftersom våra suppleanter fick bli ordinarie ledamöter, vi behöver också två personer som kan vara revisorer, och två personer som kan vara valberedning.

Den 5 maj kl 10:00 träffas vi i skyttepaviljongen för att:

  1. Förklara varför vi stängde skjutbanan under en period nu under vintern.
  2. Ta en diskussion om föreningens vapeninnehav och den ekonomiska   utmaningen runt detta.
  3. Vi behöver gemensamt besluta om medlemskap i Svenska Skyttesportförbundet och därmed även stadgeändringar. Frivilliga Skytterörelsen finns inte sedan 2009.
  4. Vi behöver komplettera styrelsen med ovanstående sex personer.

Vi beräknar att mötet kommer ta mellan en och två timmar, det är ett extrainsatt årsmöte.

Den här gången kommer vi inte ha med oss kaffe eller fikabröd, den som vill förtära tar med sig eget.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Föreningens styrelse

Hej go vänner,

Nu har vi stött och blött de gamla stadgarna vi har, och de måste uppdateras eftersom det finns stora luckor i dem och vad det måste vara. Och det är ändringar som skulle ha skett för många år sedan. Det viktigaste är två saker; dels styrelsens sammansättning; dels föreningens tillhörighet.


Som Ni ser måste styrelsen bestå av en ordförande, fyra ledamöter, och två suppleanter. När vi använde förra årsmötets protokoll som ledstjärna på årsmötet, utan att vi haft chansen att rådfråga stadgarna blev det en miss helt enkelt. För att rätta till detta låter vi våra suppleanter bli fullvärdiga styrelseledamöter. Och sedan anger vi att våra suppleanter är vakanser.

Styrelsen, den som dagligen fattar beslut i sann demokratisk andra, är:
Ordförande: Mattias Lind
Kassör, tillika vice ordförande: Rickard Wickman
Sekreterare: André Rajalakso
Ledamot: Andreas Ludvigsson
Ledamot: Janne Andersson
Suppleant: Dick Ivars
Suppleant: Mikael Siren

Suppleanter är ersättare för en ordinarie styrelseledamot då inte fem ordinarie ledamöter kan delta i ett styrelsemöte.

Frivillige Skytterörelsen togs upp i Svenska Skyttesportförbundet 2009 och finns således inte som förbund. Vi försöker med att ta upp dialogen med Svenska Skyttesportförbundet om att ansluta oss till dem, om vi inte automatiskt borde varit anslutna. Söker man däremot hos dem hittar man inga uppgifter om oss. Vi är däremot genom medlemmar anslutna till Svenska Svartkrutsskyttefederationen och till Svenska Westernskytteförbundet.

Just nu väntar vi på sista fasen i anslutningen till Svenska Skyttesportförbundet.

Sponsorer

Ett stort tack till ByggMax i Smedjebacken för ett trevligt virkeslager som vi kommer använda för att förnya våran skjutbana.

Smedjebackens Skytteförening väljer givetvis Simplesign för att signera våra avtal. Vi är oerhört tacksamma för den sponsrade licensen.

Årsmötet 2018

Den 28 januari 2018 hade vi årsmöte. 30-talet medlemmar närvarade och som mötets ordförande hälsade jag alla välkomna. Glädjen var stor över det stora deltagandet, det sades att så här många på ett årsmöte var länge sedan sist. Gubbo-Janne hade plogat och Kassör Roland hade satt på värmen och kokat kaffe samt inhandlat fikabröd.

Så här såg framsidan på inbjudan ut, och jag var glad över att det lockade närmare halva klubben att närvara. Den andra halvan kanske kommer nästa år.

Så här skulle baksidan sett ut, men när det bråkade med inklistring på Postnords tjänstesida för digitala vykort försökte jag skriva samma ord, bokstäver och siffror, och när det inte fick plats fick jag redigera. Och då blev det nåt fel med Plusgironumret. Det är ingen fara konstaterades ganska snart, annat än att ingen kan betala in medlemsavgifterna. De skulle alltså inte kunna hamna fel.

Således fick alla ett nytt vykort i brevlådan på den första 50-poängaren jag skjutit med min Colt 1911 Government Series 70 i 45ACP. Det var faktiskt den 20:e serien med pistolen jag sköt.

Serie 17: 44 poäng  Serie 19: 47 poäng Serie 20: 50 poäng

Tillbaka till årsmötet, det tog ganska precis två timmar. Jag hade lovat våran senaste medlem Mats Niemi att vi skulle vara klara till två, och det var vi.

Vi fick en ny styrelse bestående av undertecknad, Mattias Lind, som ordförande, André Rajalakso som sekreterare, och Rickard Wickman som Kassör. Suppleanter blev Andreas Ludvigsson och Janne Andersson, Gubbo-Janne så att ni vet. Vi konstaterade att vi inte hade stadgarna i besittning, och således missades det med två ledamöter. Nu har vi stadgarna i besittning, och här klistrar vi in länkar till både Årsmötets protokoll och till Föreningens stadgar.

OBS: Läs detta inlägg om Föreningens Styrelse.